www.bulgur.se

Bulgur är ett av de traditionella stapellivsmedlen (baslivsmedel) från främre Asien. Bulgur hör hemma i Turkiet, Syrien, Libanon och delar av Irak.

Bulgur är en veteprodukt som liknar couscous. Till skillnad från couscous innehåller bulgur vetekornets alla beståndsdelar och har därför mer proteiner, mineralämnen, vitaminer och fibrer.

Här hittar du recept
och delikatesser med
bulgur som bas...

Läs mer    

© 2004 Spannfod AB | Quadrat Media
Tillverkning:
Scandinavian Bulgur AB | Brännarevägen 6 | 151 55 Södertälje
Tel 08-550 10 600 | Fax 08-550 10 696

Försäljning och marknadsföring:
Spannfod AB | Box 20 | 178 21 Ekerö | Tel 08-20 20 50
Fax 08-21 25 10 | info@spannfod.se | www.spannfod.se